Copy of Baneris new web (7)
Copy of Baneris new web (8)

Profesionalūs IT mokymai. VERSLUI

Lapkritis – tinkamas metas mokytis!

Lapkričio tvarkaraštis

Teismų administracijos IT specialistų mokymai

Nacionalinės teismų administracijos 2009 – 2012 metų projektai, finansuojami Europos sąjungos lėšomis

Pagal priemonę VP1-4.1-VRM-03-V „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas” Nacionalinė teismų administracija įgyvendina projektą „Lietuvos Respublikos teismų ir Nacionalinės teismų administracijos personalo bendrieji ir specialieji mokymai kvalifikacijai tobulinti”.

Projekto uždaviniai

  • Tobulinti teismų ir Nacionalinės teismų administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, gebėjimus pagal bendrąsias mokymo programas;
  • Parengti specialiąsias mokymo programas teismų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacijai tobulinti;
  • Tobulinti teismų ir Nacionalinės teismų administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, gebėjimus pagal specialiąsias mokymo programas.

Projekto mokymai, kuriuos vedė UAB „Baltijos kompiuterių akademija”

  • Kompiuterių sistemų administravimo ir saugumo mokymai (Vilniuje), kurių metu apmokyti 80 dalyvių.