Copy of Baneris new web (7)
Copy of Baneris new web (8)

Profesionalūs IT mokymai. VERSLUI

Lapkritis – tinkamas metas mokytis!

Lapkričio tvarkaraštis

Moterų užimtumo skatinimas informacinės visuomenės plėtros kontekste

Projektas „Moterų užimtumo skatinimas informacinės visuomenės plėtros kontekste”

„Kauno darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnyba” organizavo bedarbių moterų apmokymus Utenos ir Alytaus regionuose. Projekto tikslas buvo padidinti moterų reintegracijos darbo rinkoje galimybes, panaudojant nuotolinius mokymus.  UAB „Baltijos kompiuterių akademija” įvykdė kompiuterinio raštingumo mokymus, kurių metu bedarbės moterys išmoko naudotis pagrindinėmis kompiuterinėmis biuro programomis ir galėjo sėkmingai mokytis profesinių dalykų nuotoliniu būdu. 2007 m. birželio – lapkričio mėn. laikotarpyje kompiuterinio raštingumo apmokyta 60 bedarbių.