Baltijos Kompiuterių Akademija
Neradai norimų mokymų - susisiek! Mob. tel. +37067579127 arba el. p. mokymai@bka.lt

Linux Fundamentals (GL120)

Trukmė Kalba Miestas Kaina Datos Registacija
5 dienos lietuvių - english Vilnius - Online 1000 Eur 2024-07-22 Registracija
Datos 2024-07-22
Trukmė 5 dienos
Kalba lietuvių - english
Miestas Vilnius - Online
Kaina 1000 Eur
Registracija

Aprašymas

This 5-day course focuses on the fundamental tools and concepts of Linux and Unix. Students gain proficiency using the command line. Beginners develop a solid foundation in Unix, while advanced users discover patterns and fill in gaps in their knowledge. The course material is designed to provide extensive hands-on experience. Topics include: basic file manipulation; basic and advanced file system features; I/O redirection and pipes; text manipulation and regular expressions; managing jobs and processes; vi, the standard Unix editor; automating tasks with shell scripts; managing software; secure remote administration; and more.

Lektorius

Laurynas Žiedas – LPIC-2 | CISSP | CompTIA Server+ | ITIL | CCNA R&S |

Laurynas – aukščiausio lygio sistemų inžinerijos ekspertas, šioje srityje dirbantis daugiau nei 17 metų. Puikiai išmano Linux paremtų infrastruktūrų priežiūrą, plėtrą ir palaikymą. Laurynas nuolat plečia savo kompetencijas, seka technologijų naujienas. Lektorius ypač vertinamas dėl didelės praktinės patirties ir sukauptų žinių, puikiai geba užmegzti ryšį su auditorija, atsako į visus iškilusius klausimus, pateikia daug praktinių pavyzdžių. Dalinamės keletu puikių atsiliepimų apie Lauryną:

„Dėstytojas labai įdomiai pasakojo, išlaiko ribą tarp dėstytojo ir kolegos, kuris pataria.“

Balys R.

„Dėstytojas įdomiai pateikia mokymų medžiagą, o jo sugalvoti praktiniai užsiėmimai padeda ją geriau įsisavinti. Džiugu, kad mokymų metu išdėstoma ne tik mokymų medžiaga (pagal knygą), bet ir pasidalinama sukaupta patirtimi ties tam tikru klausimu.“

Ramūnas B.

Reikalavimai klausytojams

Students should be comfortable with computers. No familiarity with Linux or other Unix operating systems is required.

Kurso turinys

 1. What is Linux?
 2. Login and Exploration
 3. The Linux FileSystem
 4. Manipulating Files
 5. Shell Basics
 6. Archiving and Compression
 7. Text Processing
 8. Regular Expressions
 9. Text Editing
 10. Command Shells
 11. Introduction to Shell Scripting
 12. Process Management and Job Control
 13. Process Administration
 14. Managing Software
 15. Messaging
 16. Printing
 17. The Secure Shell (SSH)
 18. Mounting FileSystems & Managing Removable Media

 

Detali programa

 1. What is Linux?
  • Unix Origins and Design Principles
  • Unix Timeline
  • FSF and GNU
  • GPL – General Public License
  • The Linux Kernel and Versioning
  • Components of a Distribution
  • Slackware
  • SUSE Linux Products
  • Debian
  • Ubuntu
  • Red Hat Linux Products
  • Oracle Linux
  • Mandriva
 1. Login and Exploration
  • Logging In
  • Running Programs
  • Interacting with Command Line
  • The X Window System
  • Starting X
  • Gathering Login Session Info
  • Gathering System Info
  • got root?
  • Switching User Contexts
  • sudo
  • Help from Commands and Documentation
  • Getting Help with man & info
 2. The Linux FileSystem
  • Filesystem Support
  • Unix/Linux Filesystem Features
  • Filesystem Hierarchy Standard
  • Navigating the Filesystem
  • Displaying Directory Contents
  • Filesystem Structures
  • Determining Disk Usage With df and du
  • Determining Disk Usage With baobab
  • Disk Usage with Quotas
  • File Ownership
  • Default Group Ownership
  • File and Directory Permissions
  • File Creation Permissions with umask
  • Changing File Permissions
  • SUID and SGID on files
  • SGID and Sticky Bit on Directories
  • User Private Group Scheme
 3. Manipulating Files
  • Directory Manipulation
  • File Manipulation
  • Deleting and Creating Files
  • Physical UNIX File Structure
  • Filesystem Links
  • File Extensions and Content
  • Displaying Files
  • Previewing Files
  • Displaying Binary Files
  • Searching the Filesystem
  • Alternate Search Method
  • Producing File StatisticsSection
 4. Shell Basics
  • Role of Command Shell
  • Communication Channels
  • File Redirection
  • Piping Commands Together
  • Filename Matching
  • File Globbing and Wildcard Patterns
  • Brace Expansion
  • Shell and Environment Variables
  • Key Environment Variables
  • General Quoting Rules
  • Nesting Commands
  • Multiple and Multi-line Commands
 5. Archiving and Compression
  • Archives with tar
  • Archives with cpio
  • The gzip Compression Utility
  • The bzip2 Compression Utility
  • The XZ Compression Utility
  • The PKZIP Archiving/Compression format
 6. Text Processing
  • Searching Inside Files
  • The Streaming Editor
  • Text Processing with awk
  • Replacing Text Characters
  • Text Sorting
  • Duplicate Removal Utility
  • Extracting Columns of Text
  • Combining Files and Merging Text
  • Comparing File Changes
 7. Regular Expressions
  • Regular Expression Overview
  • Regular Expressions
  • RE Character Classes
  • RE Quantifiers
  • RE Parenthesis
 8. Text Editing
  • Text Editing
  • Pico/GNU Nano
  • Pico/Nano Interface
  • Pico/Nano Shortcuts
  • vi and Vim
  • Learning vi
  • Basic vi
  • Intermediate vi
 9. Command Shells
  • Shells
  • Identifying the Shell
  • Changing the Shell
  • Bourne sh: Configuration Files
  • Script Execution
  • Bourne sh: Prompts
  • bash: Bourne-Again Shell
  • bash: Configuration Files
  • bash: Command Line History
  • bash: Command Editing
  • bash: Command Completion
  • bash: „shortcuts”
  • bash: prompt
  • Setting Resource Limits via ulimit
 10. Introduction to Shell Scripting
  • Shell Script Strengths and Weaknesses
  • Example Shell Script
  • Positional Parameters
  • Input & Output
  • Doing Math
  • Comparisons with test
  • Exit Status
  • Conditional Statements
  • Flow Control: case
  • The for Loop
  • The while and until Loops
 11. Process Management and Job Control
  • What is a Process?
  • Process Lifecycle
  • Process States
  • Viewing Processes
  • Signals
  • Tools to Send Signals
  • Job Control Overview
  • Job Control Commands
  • Using screen
  • Advanced Screen
 12. Process Administration
  • Automating Tasks
  • at/batch
  • cron
  • The crontab Command
  • Crontab Format
  • /etc/cron.*/Directories
  • Anacron
  • Managing Processes
  • Tuning Process Scheduling
 13. Managing Software
  • Downloading with FTP
  • FTP
  • lftp
  • Command Line Internet – Non-interactive
  • Command Line Internet – Interactive
  • Managing Software Dependencies
  • Using the YUM command
  • YUM package groups
  • Configuring YUM
  • Popular Yum Repositories
  • Using the Zypper command
  • Zypper Services and Catalogs
  • The dselect & APT Frontends to dpkg
  • Aptitude
  • Configuring APT
 14. Messaging
  • System Messaging Commands
  • Controlling System Messaging
  • Internet Relay Chat
  • Instant Messenger Clients
  • Electronic Mail
  • Sending Email with sendmail
  • Sending and Receiving Email with mailx
  • Sending and Receiving Email with mutt
  • Sending Email with Pine
  • Evolution
 15. Printing
  • Linux Printer Sub-systems
  • Legacy Print Systems
  • Common UNIX Printing System
  • Defining a Printer
  • Standard Print Commands
  • Format Conversion Utilities
  • Ghostscript
  • enscript and mpage
 16. The Secure Shell (SSH)
  • Secure Shell
  • ssh and sshd Configuration
  • Accessing Remote Shells
  • Transferring Files
  • Alternative sftp Clients
  • SSH Key Management
  • ssh-agent
 17. Mounting FileSystems & Managing Removable Media
  • Filesystems Concept Review
  • Mounting Filesystems
  • NFS
  • SMB
  • Filesystem Table (/etc/fstab)
  • AutoFS
  • Removable Media

 

Registracija

Linux Fundamentals (GL120)
5 dienos
lietuvių - english
1000 Eur
Asmens duomenys
Kontaktai
Papildoma informacija