Baltijos Kompiuterių Akademija
Neradai norimų mokymų - susisiek! Mob. tel. +37067579127 arba el. p. mokymai@bka.lt
BKA-web-vizualas
Copy of Baneris new web (8)
ą
Copy of Baneris new web (7)

Naujos finansuojamos mokymų programos!

Rinkis mokymus čia

Upgrade Yourself!

Gegužės tvarkaraštis

Naujiena! Pasirinkite sau patogų mokymosi laiką ir vietą.

Sužinok daugiau

Profesionalūs IT mokymai. VERSLUI

Bendrosios registracijos į mokymus sąlygos

UAB „Baltijos kompiuterių akademija“ (BKA) registracijos į mokymus bendrosios sąlygos

Registracijos tvarka

  1. Gavę užpildytą registracijos formą, su dalyviu susisiekiame per 1-2 darbo dienas.
  2. BKA pasilieka teisę keisti mokymų datas. Jau užsiregistravę dalyviai apie tai informuojami individualiai.
  3. Į mokymų paketo kainą standartiškai įeina: mokomoji medžiaga, mokymo priemonės, kurso baigimo pažymėjimas, kavos ir pietų pertraukos. Jeigu į mokymų kainą įskaičiuotas egzaminas, tai nurodoma atskirai mokymo programoje.
  4. Mokymų dalyvis registruodamasis patvirtina, kad yra susipažinęs su detalia mokymo programa ir reikalavimais klausytojams (jei tokie yra).

Apmokėjimas ir atšaukimas

  1. Dalyvis už mokymus apmoka pagal išrašytą išankstinio apmokėjimo sąskaitą iki kurso pradžios datos, išskyrus tuos atvejus kai yra kiti galiojantys susitarimai su dalyviu ar jo atstovaujama organizacija.
  2. Sąskaita faktūra išrašoma paskutinę mokymų arba kitą darbo dieną ir išsiunčiama el.paštu.
  3. Jeigu dalyvis atšaukia savo dalyvavimą likus 2 darbo dienoms ir mažiau iki mokymų, turi būti sumokamas administravimo mokestis lygus 20% nuo mokymų vertės. Ši sąlyga negalioja, jei yra atskiri sutartiniai įsipareigojimai su dalyvio atstovaujama organizacija.
  4. Tuo atveju, kai mokymų data atšaukiama BKA sprendimu, mokymų dalyviams grąžinama visa iš anksto sumokėta suma arba pasiūloma kita mokymų data.
  5. Mokymo paslaugoms PVM netaikomas pagal LR PVM įstatymo (Žin., 2002, Nr. 35-1271) 22 straipsnį.

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Jūsų gauti asmens duomenys bus tvarkomi siekiant užtikrinti tinkamą ir kokybišką mokymo paslaugų teikimą. Asmens duomenys bus saugomi tik tiek, kiek tai minimaliai būtina teisėtiems tikslams pasiekti. Jūsų duomenys nebus naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais be Jūsų sutikimo.

UAB „Baltijos kompiuterių akademija” asmens duomenis tvarko, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų teisinę apsaugą, o taip pat kompetentingų institucijų priimtais dokumentais, nustatytais reikalavimais bei teisėtais nurodymais.

Nuo 2018 m. gegužės 25 d. Bendrovė Asmens duomenis tvarko, vadovaudamasi dar ir tiesiogiai taikomu 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo. Jūsų gauti asmens duomenys bus tvarkomi siekiant užtikrinti tinkamą mokymo paslaugų teikimą. Asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, numatyti BKA asmens duomenų apsaugos politikoje.

Skaityti visas „Asmens duomenų tvarkymo taisykles„.