Baltijos Kompiuterių Akademija
Neradai norimų mokymų - susisiek! Mob. tel. +37067579127 arba el. p. mokymai@bka.lt
BKA-web-vizualas
Copy of Baneris new web (8)
ą
Copy of Baneris new web (7)

Naujos finansuojamos mokymų programos!

Rinkis mokymus čia

Upgrade Yourself!

Gegužės tvarkaraštis

Naujiena! Pasirinkite sau patogų mokymosi laiką ir vietą.

Sužinok daugiau

Profesionalūs IT mokymai. VERSLUI

ES Priemonė „InoConnect” – tarptautinė partnerystė ir tinklaveika

UAB „Baltijos kompiuterių akademija” 2018 m. pradžioje pradėjo įgyvendinti projektą „Partnerių tarptautinėm MTEPI iniciatyvoms verslumo įgūdžių ir gebėjimų formavimo technologijų kūrimo srityje paieška EĮT renginiuose” (projekto Nr. 01.2.1-LVPA-T-844-01-0028), dalinai finansuojamą Lietuvos Respublikos ir ES struktūrinių fondų lėšomis pagal priemonę „I

noConnect“.

Priemonė: „InoConnect“.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. Skirto finansavimo suma – 10 000 EUR. Projekto biudžetas – 20498,50 EUR.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. sausio 16 d. – 2019 m. liepos 16 d.

Projekto tikslas –  plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per Europos įmonių tinklą (EĮT, angl. Enterprise Europe Network, EEN)  ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES MTEPI iniciatyvose.

Dalyvaujant tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginiuose bus tikimasi surasti partnerių dalyvauti konkrečioje – vienoje ar keliose tarptautinėse ES MTEPI programose (Cosme; SME Intrument; Horizon2020, Eureka; Eurostars; ir pan.). Atsižvelgiant į tai, kad sėkmingas dalyvavimas konkrečioje tarptautinėse MTEPI  iniciatyvoje priklauso ne tik nuo vienos organi

zacijos potencialo ir tikslų, bet ir nuo suburto potencialaus projekto partnerių potencialo ir tikslų, todėl ieškant galimybių plėtoti MTEPI tarptautiniu mastu, nebus apsiribojama viena ES MTEPI programa, bet bus stengiamasi išnaudoti visų įvardintų iniciatyvų (programų), kurios skatina arba neriboja projektinių iniciatyvų plėtoti MTEPI projektus, susijusius su modernių ugdymosi/ugdymo technologijų, skatinančių kūrybiškos ir produktyvios asmenybės tapsmą ir formuojančių bei įtvirtinančių IT įgūdžius, galimybes.

Tikimasi, kad aktyvaus dalyvavimo renginiuose dėka pavyks su tarptautiniais partneriais pasirašyti nemažiau kaip vieną susitarimą – teisiškai saistančią sutartį/ susitarimą, įpareigojantį projekto vykdytoją ir tarptautinį partnerį kartu bendradarbiaujant teikti paraiškas tarptautinėms MTEPI srities iniciatyvoms  įgyvendinti.