Baltijos Kompiuterių Akademija
Neradai norimų mokymų - susisiek! Mob. tel. +37067579127 arba el. p. mokymai@bka.lt
BKA-web-vizualas
Copy of Baneris new web (8)
ą
Copy of Baneris new web (7)

Naujos finansuojamos mokymų programos!

Rinkis mokymus čia

Upgrade Yourself!

Gegužės tvarkaraštis

Naujiena! Pasirinkite sau patogų mokymosi laiką ir vietą.

Sužinok daugiau

Profesionalūs IT mokymai. VERSLUI

Valstybės sienos apsaugos tarnybos personalo mokymai

Išorės sienų fondo dalies specialioji tranzito schema 2009 metų programos lėšomis finansuojamas projektas 3.5.3.1.12/2 „Valstybės sienos apsaugos tarnybos personalo mokymai”

Siekiant prisidėti prie laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės stiprinimo ir solidarumo tarp valstybių narių principo taikymo, 2007 – 2013 m. laikotarpiui buvo įsteigtas Išorės sienų fondas, kuris prisideda siekiant šių tikslų: veiksmingo kontrolės, apimančios patikrinimų ir stebėjimo užduočių, susijusių su išorės sienomis, organizavimo; veiksmingo valstybių narių vykdomo asmenų srautų valdymo prie išorės sienų, siekiant užtikrinti aukštą apsaugos prie išorės sienų lygį bei sklandų išorės sienų kirtimą pagal Šengeno acquis; Europos bendrijos teisės nuostatų dėl išorės sienų kirtimo vienodo taikymo sienų apsaugos pareigūnų veikloje; valstybių narių konsulinių ir kitų įstaigų trečiosiose šalyse veiklos, susijusios su trečiųjų šalių piliečių judėjimo į valstybių narių teritorijas srautais, valdymo gerinimo ir valstybių narių bendradarbiavimo šiuo tikslu. Išorės sienų fondo tikslams pasiekti bendras finansavimas yra 43,27 mln eurų. Iš jų Europos Komisija numato per 2007–2013 m. laikotarpį skirti 32,45 mln. eurų, nacionalinis finansavimas sudaro 10,82 mln. eurų. Išorės sienų fondo lėšomis numatomas remti vienas iš veiksmų yra susijęs su atitinkamų institucijų personalo mokymu ir rengimu, įskaitant kalbų mokymą.  Įgyvendinimo laikotarpis nuo 2007 m. iki 2015 m.

Užsakovas

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis

2010 m. rugsėjo – 2011 m. birželio mėn.

Mokymų tikslas

Pristatyti Valstybės sienos apsaugos tarnybos IT specialistams informacinių technologijų tarnybų valdymo koncepciją ir mokyti pritaikyti geriausios pasaulinės praktikos patirtį, pateiktą IT infrastruktūros bibliotekoje ITIL (IT Infrastructure Library), suteikti specialybinių žinių IT infrastruktūros valdymo srityje ir sustiprinti praktinius įgūdžius, kurie padėtų užtikrinti įmonės IT infrastruktūros sklandžią veiklą.

Trumpas projekto aprašymas

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu UAB „Baltijos kompiuterių akademija “ mokymo centras vykdys ITIL Foundation kursus.