Baltijos Kompiuterių Akademija
BKA-web-vizualas
Copy of Baneris new web (8)
ą
Copy of Baneris new web (7)

Naujos finansuojamos mokymų programos!

Rinkis mokymus čia

Upgrade Yourself!

Balandžio tvarkaraštis

Naujiena! Pasirinkite sau patogų mokymosi laiką ir vietą.

Sužinok daugiau

Profesionalūs IT mokymai. VERSLUI

XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas: II etapas

Europos socialinio fondo remiami muziejininkų mokymai padės įgyvendinti kitų ES paramos fondų finansuojamus Lietuvos muziejų projektus

2009 m. spalio mėnesį startavo Lietuvos muziejų asociacijos (toliau – LMA) kuruojami mokymai, buvo vykdomi pagal dvejų metų kvalifikacijos kėlimo projektą „XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas: II etapas”, gavusį Europos Socialinio fondo finansavimą.

Mokymų projekte dalyvavusių muziejų atstovai galėjo įgyti specialiųjų kompetencijų, palengvinančių informacinių technologijų taikymą muziejų vertybių apskaitos, saugojimo ir kituose veiklos procesuose.

Mokymai

2010 metų vasario mėnesį prasidėję UAB „Baltijos kompiuterių akademijos” organizuojami mokymai „Muziejų eksponatų skaitmeninė apskaita ir duomenų valdymas” bei „IT galimybės muziejų veiklos efektyvumui didinti” buvo ypač aktualūs, kai kovą startavo Lietuvos dailės muziejaus projektas „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (toliau – LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose”, įgyvendinamas ES lėšomis pagal 2007 – 2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Informacinė visuomenė visiems” priemonę „Lietuvos kultūra informacinėje visuomenėje”. Šio, beveik 7 mln. vertės projekto pagrindinis tikslas 2010 – 2012 m. sukurti ir Lietuvos nacionaliniuose bei respublikiniuose muziejuose įdiegti informacinę sistemą LIMIS, kurios paskirtis – į bendrą informacijos sistemą sujungti Lietuvos muziejų duomenų bazes, įdiegti priemones muziejų eksponatams skaitmeninti ir visatekstėms muziejų duomenų bazėms kurti bei užtikrinti informacijos apie Lietuvos muziejų vertybes paiešką ir sklaidą.

Iš viso Lietuvos muziejų asociacijos mokymų projekto įgyvendinimo metu kvalifikaciją kėlė  310 darbuotojų iš 15-kos jame dalyvaujančių muziejų.

Projekto partneriai

Lietuvos nacionalinis, Maironio lietuvių literatūros, Trakų istorijos, Lietuvos teatro, muzikos ir kino, Lietuvos jūrų, Lietuvos liaudies buities, K. ir M. Petrauskų lietuvių muzikos, Alytaus kraštotyros, Biržų krašto, Birštono, Druskininkų, Kauno miestų, Molėtų krašto, Panevėžio kraštotyros, Zanavykų krašto muziejai.