Copy of Baneris new web (7)
Copy of Baneris new web (8)

Profesionalūs IT mokymai. VERSLUI

Lapkritis – tinkamas metas mokytis!

Lapkričio tvarkaraštis

UAB „Pireka” darbuotojų mokymai

„UAB Pireka ir jos partnerių įmonių darbuotojų turimų darbo įgūdžių ugdymas ir naujų įgijimas”

Baltijos kompiuterių akademija nuo 2008 m. kovo mėnesio dalyvavo įgyvendinant projektą „UAB Pireka ir jos partnerių įmonių darbuotojų turimų darbo įgūdžių ugdymas ir naujų įgijimas”.

Projekto įgyvendinimui ES struktūrinių fondų skirtą paramą UAB „Pireka” investavo į įmonės žmogiškuosius išteklius, siekdama padidinti UAB „Pireka” įmonių grupės darbuotojų žinių ir kvalifikacijos lygį, kad išaugtų darbuotojų konkurencingumas darbo rinkoje, pagerėtų prekių ir paslaugų kokybė, padidėtų darbo efektyvumas ir sustiprėtų galimybė įmonei siekti užsibrėžtų tikslų. Pagal šį projektą įmonėje buvo pravesta 16 mokymo programų ir apmokyta daugiau nei 50 UAB „Pireka” įmonių grupės darbuotojų. Baltijos kompiuterių akademija šio projekto metu teikė kompiuterinio raštingumo mokymo paslaugas: AutoCAD ir  MS Project mokymai 10 – 12 įmonės grupių darbuotojams.