Copy of Baneris new web (7)
Copy of Baneris new web (8)

Profesionalūs IT mokymai. VERSLUI

Lapkritis – tinkamas metas mokytis!

Lapkričio tvarkaraštis

UAB „Algoritmų sistemos” darbuotojų mokymai

„UAB Algoritmų sistemos konkurencijos didinimas, investuojant į darbuotojų kompetencijos plėtrą bei bendrųjų gebėjimų ugdymą”

Nuo 2007 m. vasario mėn. UAB „Baltijos kompiuterių akademija” ir UAB „Vadybos sprendimų centras”  įgyvendino projektą: „UAB Algoritmų sistemos konkurencijos didinimas, investuojant į darbuotojų kompetencijos plėtrą bei bendrųjų gebėjimų ugdymą”.

Projekto tikslas – didinti UAB „Algoritmų sistemos” konkurencingumo lygį, investuojant į darbuotojų kompetencijos plėtrą bei bendrųjų gebėjimų ugdymą. Projektu buvo siekiama sustiprinti ir praplėsti įmonės visų lygių darbuotojų kompetenciją, pagerinti įmonės teikiamų paslaugų kokybę bei sustiprinti gebėjimus konkuruoti IT rinkoje. Projekto metu įmonės darbuotojai pakėlė savo bendrųjų žinių ir gebėjimų lygį bei kvalifikaciją IT profesinėse srityse.
UAB „Baltijos kompiuterių akademija” šiame projekte įvykdė IT vadybos, projektavimo ir programavimo, programinės įrangos valdymo, duomenų bazių administravimo, elektroninės informacijos apsaugos organizavimo bei valdymo ir kitas programas. Pagal jas  apmokyta apie 50 įmonės darbuotojų.  Mokymo programos buvo sudarytos taikant optimaliausius auditorinio, savarankiško ir nuotolinio mokymo formų derinius.