Copy of Baneris new web (7)
Copy of Baneris new web (8)

Profesionalūs IT mokymai. VERSLUI

Lapkritis – tinkamas metas mokytis!

Lapkričio tvarkaraštis

Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos darbuotojų mokymai

Baltijos kompiuterių akademija 2008 m. nuo kovo mėnesio įgyvendino projektą

„Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos baleto skyriaus profesijos mokytojų pedagoginių ir profesinių kompetencijų tobulinimas bei sąlygų pagrindinių gebėjimui ugdymui sudarymas”

Šių mokymų tikslas – sudaryti sąlygas baleto profesijos mokytojams įgyti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją, apimančią informacinių technologijų žinias ir gebėjimus, pakankamus darbui kompiuteriu profesinėje veikloje vartotojo lygiu. Kompiuterinio raštingumo kursuose dalyvavo 40 tikslinės grupės dalyvių.  Kursų pabaigoje dalyviai laikė įgytų žinių patikrinimo testus. Jų rezultatų pasekmėje buvo išduodami atitinkami kvalifikacijos lygį patvirtinantys kompiuterio vartotojo pradmenų pažymėjimai (ECDL pradmenys), atitinkantys visuotinio kompiuterinio raštingumo standarto reikalavimus.