Copy of Baneris new web (7)
Copy of Baneris new web (8)

Profesionalūs IT mokymai. VERSLUI

Lapkritis – tinkamas metas mokytis!

Lapkričio tvarkaraštis

Lietuvos muitinės darbuotojų mokymai

2005 m. lapkričio 3 d. UAB „Baltijos kompiuterių akademija” kartu su Centrine projektų valdymo agentūra ir Muitinės departamentu prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pasirašė sutartį, kuria buvo pradėtas PHARE projektas

„IT personalo kvalifikacijos kėlimas, siekiant užtikrinti Lietuvos muitinės IT sistemų bendrą veikimą su ES IT sistemomis”

Projektas vyko 12 mėnesių, kurių metu buvo nustatytas muitinės darbuotojų mokymų poreikis ir pravesti įvairių sričių ir lygių IT mokymai. Mokymų veikla buvo vykdoma kartu su partneriais – AB „Lietuvos telekomas” (Kompetencijos ugdymo centras) ir UAB „Informacinės technologijos”. Mokymai vyko Lietuvoje, Suomijoje, D. Britanijoje, Belgijoje, kurių metu 238 muitinių darbuotojai pagilino IT žinias, įgijo kvalifikaciją, reikalingą siekiant užtikrinti Lietuvos muitinės bendrą veikimą su ES IT sistemomis.