Kursai

Gerosios projektų valdymo praktikos

Trukmė Kalba Miestas Kaina Data ir registracija kursui
3 dienos lietuvių - 640 EUR Užklausti


Jei kiekvieną kartą įpusėjus projektą jo pabaiga vis dar skendi tamsoje;
Jei manote, kad galima paskaičiuoti, kokia projekto dalis jau atlikta, o kas dar laukia priešaky, bet nežinote, kaip tai padaryti;
Jei esate projekto vadovas ir mąstote, ką dar galite nuveikti savo komandos labui;
Jei galvojate, kaip išmatuoti sėkmę ir rizikas;
Jei norite be baimės žvelgti į projekto ateitį, kad ir kokie netikėtumai ten belauktų
– visą tai padaryti padės gerosios projektų valdymo praktikos.


Kurse numatoma 40 % teorijos ir 60 % praktikos. Klausytojai bendrai vykdys projekto valdymo užduotį, pradedant nuo inicijavimo baigiant projekto rezultatų vertinimu ir retrospektyva.

Kursas skirtas

Tiems, kas dirba IT projektuose, turi nedidelę projektų valdymo patirtį arba turi darbo projektuose patirtį ir kartu nori pakeisti savo rolę projekte tampant vadovu. Kursas bus naudingas ir dalyviams, kurie veikia Užsakovo pusėje, ir dalyviams, kurie veikia paslaugos Teikėjo pusėje, taip pat pravers ir tiems, kas vykdo projektus savo organizacijos viduje, nepritraukiant išorinių resursų.

Kurso nauda

Mokymuose verta dalyvauti, jei:

 • jau vykdote IT projektus bet žinote, kad galima juos vykdyti geriau, nei dabar;
 • keičiate projektų valdymo būdą savo organizacijoje arba tiesiog norite patobulinti egzistuojančius metodus;
 • norite sužinoti, kokias projekto vykdymo sekimo ir darbų kiekio vertinimo priemones galite naudoti savo kasdienėje veikloje;
 • dirbate IT projektų vykdyme kitoje rolėje (programuotoju, testuotoju, analitiku), bet norite tapti projekto vadovu;
 • pagal savo darbo pobūdį turite bendrauti su IT įmone, vykdančią projektą jūsų organizacijoje;

Reikalavimai klausytojams

 • Bazinės MS Office paketo programų žinios;
 • Bazinės IT projektų vykdymo žinios (nesvarbu, Užsakovo ar Vykdytojo rolėje).

 1. Įvadas į projekto valdymą
  • Projekto apibrėžimas ir projekto valdymo sąvoka
  • Projekto trikampis
  • Projekto gyvavimo stadijos
  • Projekto sėkmės kriterijai
 2. Projekto valdymo metodologijų apžvalga
  • Kaskadinio projektų valdymo principai (Waterfall);
  • Į procesus orientuoto projektų valdymo principai (PRINCE2)
  • Lankstaus projekto valdymo principai (Agile)
  • Greitojo prototipo kūrimo principai (RAD)
 3. Projekto iniciavimas
  • Projekto tikslai ir uždaviniai
  • Projekto apimtis
  • Projekto vykdymo laiko planavimas
  • Projekto valdymo veiklos iniciavimo metu
 4. Bendradarbiavimas su projekto užsakovais
  • Suinteresuotų šalių ir jų įtakos galimybių nustatymas
  • Komunikavimo su vadovybe strategijos
  • Informacijos surinkimas
  • Reikalavimų identifikavimas ir pradinė analizė
  • Suinteresuotų šalių įtraukimas į projekto veiklas
  • Projekto pristatymas suinteresuotoms šalims
 5. Projekto realizavimo galimybės identifikavimas
  • Kaip tirti projekto realizavimo galimybes
  • Projekto prioritetų nustatymas
  • Projekto realizavimo gairės (Executive Summary)
 6. Darbų detalizavimas
  • Reikalavimų detalizavimas
  • Funkciniai ir nefunkciniai reikalavimai
  • Detalus darbų grafikas – WBS
  • Projekto darbų vertinimo priemonės (time, effort)
  • Projekto valdymo veiklos detalizuojant darbus
 7. Projekto darbų grafikas
  • Projekto Ganto diagrama
  • Projekto kritinis kelias (baseline)
  • Projekto planavimo būdai: tinklo, iteracinis, kaskadinis
  • Projekto analizės priemonės
  • Laiko buferiai
  • Projekto laiko trumpinimo būdai ir jų pasekmės
 8. Komandos ir komunikavimo valdymas
  • Komandos valdymas
  • Rolių skirstymas
  • Darbo laiko valdymas
  • Susitikimai
  • Komunikacija komandos viduje
  • Projekto vadovo rolė komunikacijoje
 9. Projekto biudžeto valdymas
  • Biudžeto valdymo pagrindai
  • Sąmatos sudarymas
  • Biudžeto sekimas projekto vykdymo metu
  • Projekto kaštų skaičiavimas
 10. Projektų konkurencija
  • Projektų atranka ir prioritetai
  • Projektų hierarchija
  • Konfliktai tarp projektų ir jų sprendimo būdai
 11. Rizikų valdymas
  • Rizikos sąvoka
  • Rizikos poveikis
  • Rizikų matrica
  • Tipinės projektų rizikos
  • Reagavimo strategijos
  • Projekto plano korekcija
 12. Projekto darbų kokybės valdymas
  • Kokybės sąvoka
  • Kokybės matavimai
  • Kokybės užtikrinimo priemonės
  • Kokybės valdymo planas
  • Kiekvieno projekto etapo kokybės valdymas
  • Projekto valdymo veiklos kokybės užtikrinimo procese
 13. Darbų atlikimo sekimas (vykdymo metrikos)
  • Bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis ir subkontraktoriais
  • Projekto vykdymo greitis (velocity)
  • Darbų detalizavimo lygis
  • Projekto finansinio efektyvumo vertinimo būdai
  • Pakeitimų valdymas
  • Projekto valdymo veiklos darbų atlikimo metu
 14. Projekto uždarymas
  • Projekto pabaigimas
  • Poprojektiniai uždaviniai
  • Projekto baigiamoji ataskaita
  • Projekto sėkmės viešinimas
  • Projekto nesėkmės viešinimas
  • Darbas su komanda projektui užsibaigus
  • Retrospektyva

Svetlana Luneva. Lektorė baigusi informacijos technologijų studijas ir karjerą pradėjusi programavimo srityje, jau beveik 10 metų dirba sistemų analitike bei dalyvauja projektuose Product Owner rolėje. Turi daug patirties dirbant su didelėmis viešojo sektoriaus organizacijomis projektuojant ir palaikant informacines sistemas. Svetlana puikiai išmano visas Microsoft Office (Excel, Outlook ir kt.) subtilybes, veda mokymus, konsultuoja, specializuojasi kuriant integracijos sprendimus ir sugeba paprastai paaiškinti sudėtingus dalykus.