Naujienos

09-18

ITIL 4 aukštesnio lygio kursai jau BKA!

Naujoje ITIL 4 versijoje daug dėmesio skiriama skaitmeninei transformacijai. Kaip pritaikyti naujausias technologijas panaudojant šiuolaikinius darbo metodus tokius, kaip Agile, DevOps ir kt.

ITIL 4 nauda:
  • suteikia žinių kaip paremti organizacijas skaitmeninės transformacijos kelyje;
  • pateikia holistinį požiūrį į IT paslaugų teikimą;
  • suteikia žinių, kaip greitai pristatyti produktus ir paslaugas, sukuriant maksimalią vertę ir kt.

ITIL 4 sertifikavimo kelias panašus į ITIL 3. Pirmasis sertifikatas, kurį reikia įgyti - tai ITIL 4 Foundation. ITIL 4 aukštesnio lygio kursai trunka tris dienas ir nėra rekomenduojamos kursų pasirinkimo tvarkos. Paskutinę mokymų dieną yra laikomas serfikacijos egzaminas.

Rinktis galite iš šių aukštesnio lygio mokymų:

ITIL® 4 SPECIALIST: CREATE, DELIVER AND SUPPORT

Šie mokymai apima veiklas, susijusias su paslaugų kūrimu, teikimu ir palaikymu. ITIL 4 išplečia ITIL 3 taikymo sritį, pridedant informaciją apie paslaugų kūrimą. Mokymų programa apima pagrindines ITIL 4 praktikas, kurios padės suprasti sėkmės veiksnius, prisidedančius prie paslaugų kūrimo, teikimo ir palaikymo. Daugiau apie mokymus>>>

ITIL® 4 SPECIALIST: DRIVE STAKEHOLDER VALUE

Mokymai apima pagrindinius elementus būtinus efektyviam paslaugų valdymui, tokius kaip kelių tiekėjų valdymas, komunikacija, santykių valdymas ir kt.  Šiuose mokymuose bus nagrinėjami visų rūšių paslaugų teikėjo ir klientų, vartotojų, tiekėjų ir partnerių sąveika ir įsitraukimas. Mokymuose studentai įgis žinių, kaip padidinti suinteresuotųjų šalių pasitenkinimą, kuris yra neatsiejamas nuo verslo sėkmės. Daugiau apie mokymus>>>

ITIL® 4 SPECIALIST: HIGH VELOCITY IT

Mokymų tikslas - padėti vadovams suprasti skaitmeninę transformaciją ir su ja susijusių naujų konceptų atsiradimą.  Mokymai apima modernių metodų ir technologijų naudojimą, daugiausia dėmesio skiriant greitam produktų ir paslaugų pristatymui, sukuriant maksimalią vertę.  Daugiau apie mokymus>>>

ITIL® 4 STRATEGIST: DIRECT, PLAN & IMPROVE

Mokymuose aptariami ir paaiškinami principai, metodai, kuriuos galima naudoti vadovaujant, planuojant ir tobulinant organizaciją kiekviename valdymo lygyje. Mokymai suteikia praktinių įgūdžių, reikalingų kuriant IT organizaciją, kuri tobulėja ir tuo pačiu yra orientuota į strateginių tikslų įgyvendinimą. Daugiau apie mokymus>>>

ITIL® 4 MANAGING PROFESSIONAL TRANSITION

Tai penkių dienų mokymai, kurie orientuoti į asmenis, turinčius ITIL 3 Expert sertifikaciją arba jiems trūksta tik ITIL 3 MALC iki jos įgijimo. Šie asmenys gali įgyti ITIL 4 Managing Professional sertifikatą išklausius tik vieną kursą ir išlaikius egzaminą. Daugiau apie mokymus>>>

 

Įgijus pirmas keturias (iš kairės) sertifikacijas, įgysite ITIL Managing Professional (MP), o kitos dvi suteikia ITIL Strategic Leader (SL) kvalifikaciją.

Viena iš sertifikacijų – ITIL Strategist – atsikartoja, tačiau ją užtenka laikyti tik vieną kartą. Tam, kad įgytumėte ITIL Master lygį, reikia abiejų sertifikatų – ITIL Managing Professional (MP) ir ITIL Strategic Leader (SL). Daugiau informacijos apie ITIL Master lygį bus pranešama vėliau.

Vienas iš lygių yra pereinamasis - ITIL Managing Professional Transition. Jis orientuotas į tuos asmenis, kurie turi ITIL v3 Expert sertifikaciją arba jiems trūksta tik ITIL v3 MALC iki jos įgijimo.