Naujienos

04-29

BKA įgyvendina projektą "Pažangios verslo valdymo sistemos diegimas"

2016 m. balandžio 8 d. UAB "Baltijos kompiuterių akademija" ir Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė sutartį pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-806 „E-verslas LT“.

Pagal šią sutartį bus vykdomas projektas "Pažangios verslo valdymo sistemos diegimas", kurio tikslas padidinti įmonės verslo procesų efektyvumą, įdiegus pardavimų ir savitarnos proceso valdymo sistemą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis iki 2017 m. balandžio 17 d.