Microsoft IT specialistams


BKA yra sertifikuotas Microsoft mokymo sprendimų partneriu (angl. Microsoft Certified Partner for Learning Solutions). Teikiame Microsoft mokymų paslaugas. Sertifikuoto partnerio statusas užtikrina, kad BKA mokymo programos, įranga bei specialistų kvalifikacija atitinka nustatytus pasaulinius Microsoft įmonės reikalavimus.

Galimi Microsoft sertifikavimosi keliai 

 


 

 

 

 

 

Microsoft Certified Solutions Master (MCSM) tai aukščiausio lygio Microsoft sertifikacijos, patvirtinančios specialisto gėbėjimus kurti ir įgyvendinti sprendimus sudėtingoje aplinkoje.

Daugiau informacijos

 

Microsoft Certified Solutios Expert (MCSE) sertifikacijos skirtos informacinių technologijų specialistams. Norint įgyti šias sertifikacijas būtina turėti MCSA.

Daugiau informacijos

 

 

Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) sertifikacijos patvirtina specialisto pagrindinius techninius įgūdžius, reikalingus siekiant karjeros IT srityje.

Daugiau informacijos

 

Microsoft Technology Associate (MTA) sertifikacijos skirtos pradedantiems dirbti IT srityje. Šios sertifikacijos patvirtina bazinius IT administratoriaus įgūžius.

Microsoft Certified IT Professional (MCITP) sertifikacijos patvirtina įgūdžius tam tikroje IT srytije pvz.: DB administratorius. Šios sertifikacijos skirtos senesnės versijos Microsoft techhnologijoms. Siūlome sertifikacijas atnaujinti į MCSE.

Daugiau informacijos apie MTA

Daugiau informacijos apie MCITP

Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) sertifikacijos patvirtina Jūsų įgūdžius konkrečiose Microsoft technologijų srityse, tokiose kaip Windows, MS Exchange Server, MS SQL Server, MS Visual Studio ir kt.

MCTS sertifikacijos daugiau nebevystomos.

Daugiau informacijos

 

 

 


 

 

 

Microsoft Certified Solutions Master (MCSM) tai aukščiausio lygio Microsoft sertifikacijos, patvirtinančios specialisto gėbėjimus kurti ir įgyvendinti sprendimus sudėtingoje aplinkoje.

Daugiau informacijos

 

Microsoft Certified Solutios Developer (MCSD) sertifikacijos, patvirtinančios specialisto gebėjimus įgyvendinti inovatoriškus sprendimus naudojant įvairias technologijas.

Daugiau informacijos

 

Microsoft Technology Associate (MTA) sertifikacijos skirtos pradedantiems programuotojams. Šios sertifikacijos patvirtina bazinius programavimo įgūžius.

Microsoft Certified Professional Developer (MCPD) sertifikacijos nebeplėtojamos. Microsoft siūlo jas atnaujinti, išlaikant papildomą(us) egzaminą(us) ir įgijant aukštesnę sertifikaciją.

Daugiau informacijos apie MTA

Daugiau informacijos apie MCPD

 

Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) sertifikacijos patvirtina specialisto įgūdžius konkrečiose Microsoft technologijų srityse, tokiose kaip Windows, MS Exchange Server, MS SQL Server, MS Visual Studio ir kt.

MCTS sertifikacijos daugiau nebevystomos.

Daugiau informacijos