ITIL 3

Infrastructure Library (ITIL) - tai paslaugų valdymo teorija, orientuota į darbo optimizavimą bei kokybės užtikrinimą IT paslaugas teikiančiose struktūrose. Ši teorija paremta knygų rinkiniu, kuriame sukaupta ir apibendrinta pasiteisinusi IT valdymo praktika. Ji surinkta iš daugelio organizacijų Didžiosios Britanijos vyriausybės nurodymu. Šios metodologijos svarba gali būti apibūdinta trimis IT paslaugų valdymo aksiomomis - kas neapibrėžta, negali būti kontroliuojama; kas nekontroliuojama, negali būti išmatuota; kas neišmatuota, negali būti tobulinama. Todėl, jei IT paslaugas teikiančio vidinio padalinio paslaugos nėra aprašytos, jos negali būti optimizuojamos.

ITIL v3 sertifikavimo schema yra skirstoma į lygius: bazinis (Foundation), du tarpiniai lygiai (Intermediate) bei aukščiausieji ITIL Expert ir ITIL Master. Kiekviename lygyje sertifikaciją įgijantis asmuo gauna kreditus. Surinkus pakankamą kiekį kreditų, suteikiama ITIL Expert sertifikacija. Detaliau apie ITIL struktūrą skaitykite skiltyje "ITIL schema".

2019 m. pasirodė naujausia ITIL 4 versija bei buvo pristatyta nauja ITIL sertifikavimo schema. ITIL 4 svarbiausias akcentas – verslo ir technologijų pasaulis, kaip jis veikia šiandien ir kaip veiks ateityje su Agile, DevOps ir skaitmenine transformacija. ITIL kvalifikacijos schema stipriai skiriasi nuo tos, kuri buvo lig šiol.


ITIL sertifikavimo schema yra skirstoma į lygius: bazinis (Foundation), du tarpiniai lygiai (Intermediate) bei aukščiausieji ITIL Expert ir ITIL Master. Kiekviename lygyje sertifikaciją įgijantis asmuo gauna kreditus. Surinkus pakankamą kiekį kreditų, suteikiama ITIL Expert sertifikacija.

ITIL Expert sertifikacijai įgyti asmuo turi surinkti ne mažiau kaip 22 creditus, iš kurių 2 gaunami Foundation lygyje (privalomas pirmasis žingsnis), o 5 – modulyje „Managing Across the Lifecycle“ (privalomas paskutinis žingsnis).

Intermediate lygyje galima rinktis modulius iš dviejų krypčių – Service Lifecycle (kiekvienas modulis suteikia 3 kreditus) arba Service Capability (kiekvienas modulis suteikia 4 kreditus). Intermediate lygyje reikia surinkti 15 kreditų.

ITIL Foundation lygis suteikia bazinę kvalifikaciją, kuri suteikia bendrą supratimą apie pagrindinius elementus, sąvokas ir terminus naudojamus ITIL service lifecycle.

ITIL Intermediate lygis yra suskirstytas į modulius, kurie kiekvienas jų koncentruoti į skirtingas temas. Šiame lygyje galima laisvai, pagal asmeninius poreikius, rinktis kvalifikacijas. Intermediate lygio kvalifikacijos suskirstytos į dvi kryptis:

Service Lifecycle kryptis bus įdomi asmenims siekiantiems vadovo/komandos lyderio pozicijos, kuri reikalauja plataus vadybinio suvokimo apie praktines ITIL sritis, darbą komandoje ar skirtingose srityse. Šiuose moduliuose svarbiausias pats gyvavimo ciklas (lifecycle), procesų ir elementų panaudojimas jame bei vadovo sugebėjimai būtini vykdant aukštos kokybės paslaugų valdymo praktikas organizacijoje. Kiekvienas krypties modulis turi savo egzaminą.

Service Lifecycle moduliai yra šie:

 • ITIL Service Strategy (SS)
 • ITIL Service Design (SD)
 • ITIL Service Transition (ST)
 • ITIL Service Operation (SO)
 • ITIL Continual Service Improvement (CSI)

Service Capability kryptis naudinga asmenims, kurie siekia įgyti išsamių, specializuotų žinių apie vieną ar kelis procesus bei ITIL praktikos taikymą kasdienėje veikloje. Šiuose modeliuose pirmiausia akcentuojamos procesų veiklos, jų panaudojimas ir vykdymas paslaugų gyvavimo cikle (Service lifecycle). Kiekvienas krypties modulis turi savo egzaminą.

Service Capability kryptis apima šiuos modelius:

 • Operational support and analysis (OSA)
 • Service offerings and agreements (SOA)
 • Planning, protection and optimization (PPO)
 • Release, control and validation (RCV)

Managing Across the Lifecycle (MALC) kvalifikacija yra aukščiausias kvalifikacijos taškas siekiant gauti ITIL Expert lygio sertifikatą.

ITIL Expert kvalifikacija taikoma norintiems įrodyti aukščiausio lygio žinias apie visą ITIL struktūrą. ITIL Expert sertifikacija suteikiama asmeniui, kuris atitinka visus numatytus reikalavimus ir yra surinkęs pakankamą skaičių kreditų. Papildomų mokymų ar egzamino šiame lygyje nėra.

ITIL nauda specialistams

 • Suteikia praktišką sistemą, kaip identifikuoti, planuoti, teikti ir palaikyti IT paslaugas verslui
 • Padidina veiklos produktyvumą ir naudą dėl patikimesnių IT paslaugų
 • Didina produktyvumą, nes numato procesus pagal aiškiai aprašytas veiklų atsakomybes
 • Įgalina verslą prisitaikyti prie permainų ir siekti, kad pokyčiai būtų naudingi
 • Leidžia darbuotojams susikoncentruoti į klientų poreikius ir vartojimo patirtį, o ne technines problemas

ITIL nauda organizacijoms

 • Apjungia IT paslaugas ir verslo prioritetus siekiant strateginių tikslų
 • Didina paslaugų portfolio vertę mažinant išlaidas ir riziką
 • Įgalina sėkmingus verslo pokyčius, augimą ir konkurencinio pranašumo didinimą apibrėžiant bei valdant klientų ir paslaugų portfolio
 • Kelia IT darbuotojų kompetenciją, sugebėjimus ir produktyvumą. Geriau panaudojami personalo įgūdžiai ir patirtis
 • Gerina klientų pasitenkinimą IT, vartotojų požiūrį ir prekinio ženklo įvaizdį

Axelos kuria, tobulina ir populiarina ITIL gerosios praktikos schemas ir metodiką. Jų tikslas padėti organizacijoms pasiekti aukščiausius rezultatus, pritaikant geriausias ITIL praktikas. Pagal Axelos reikalavimus ITIL mokymus bei egzaminus gali vykdyti tik akredituoti mokymo centrai. Svarbu žinoti, kad centrai, kurie vykdo ITIL mokymus, bet nėra akredituoti, gali pažeisti intelektinės nuosavybės įstatymą, taip pat gali neatitikti kokybės standartų.  Pasitikrinkit ar jūsų mokymų tiekėjas yra akredituotas: https://www.axelos.com/find-a-training-provider

Taip pat Axelos ragina nelikti abejingais, pastebėjus organizaciją, kuri, jūsų manymu, neturi įgaliojimų naudoti Axelos Intelektinės nuosavybės pranešti užpildant šią formą: https://www.surveymonkey.com/r/77W3JZ6

Daugiau informacijos: https://www.axelos.com/licensing/infringements