Kontaktai

UAB Baltijos kompiuterių akademija

Savanorių pr. 28, 4 aukštas. (LJB verslo centras)
LT-03116 Vilnius
El. paštas: info@bka.lt

Įmonės kodas: 111623537

PVM kodas: LT 116235314

 

Mokymo klausimais skambinkite:

Mob. tel. +370 655 44368+370 675 79127

 

Testavimo ir bendraisiais klausimais skambinkite:

Mob. tel. +370 657 22115

 

Darbo laikas :

I - V  08:30 - 17:00, pietų pertrauka 12:00 - 13:00

BKA komanda:

Morta Pavlovskienė

Direktorė

 

El.paštas:
morta.pavlovskiene@bka.lt

 

Urtė Morozovaitė

Mokymų koordinatorė

 

El.paštas:
urte.morozovaite@bka.lt

Mob. tel. +370 675 79127

 

 

Aistė Kliorytė

Projektų vadovė

 

El.paštas:
aiste.klioryte@bka.lt

 

Klausimams apie mokymus:
mokymai@bka.lt

Mob. tel. +370 655 44368

Gerda Ščerbickaitė

Administratorė

 

El.paštas:

gerda.scerbickaite@bka.lt

 

Klausimams apie testus:
testai@bka.lt

Mob. tel. +370 657 22115

Kaip pateikti atsiliepimą ar nusiskundimą?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BKA tikslas – ne tik teikti aukščiausios kokybės IT mokymo ir testavimo paslaugas, bet ir nuolat jas tobulinti. Girdėdami Jūsų atsiliepimus, galime geriau atitikti Jūsų poreikius, spręsti nusiskundimus ir tobulinti veiklas.

  • Atsiliepimus ir nusiskundimus teikite šiuo el. paštu: info@bka.lt
  • Į skundus, pateiktus el. paštu, klientams atsakome el. paštu arba, susiderinus iš anksto – telefonu.
  • Siekdami kuo sklandžiau išnagrinėti nusiskundimą, rekomenduojame pateikti kuo tikslesnę informaciją apie suteiktas paslaugas, kuriomis naudojantis, susidūrėte su problema. Kreipkitės iš to elektroninio pašto, kuriuo registravotės į mokymus ar egzaminą. Kitais atvejais asmeninė informacija el. paštu neteikiama arba kliento prašoma pateikti papildomus duomenis arba įgaliojimą.
  • Mes pateiksime atsakymą kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo jūsų nusiskundimo gavimo dienos.
  • Pateikdami nusiskundimą arba pranešimą Jūs sutinkate, kad BKA tvarkytų (rinktų, naudotų, saugotų ir ištrintų) Jūsų asmens duomenis (vardas, pavardė, el. pašto adresas) skundo nagrinėjimo ir informacijos tikslinimo tikslais.

Asmens duomenų apsaugos taisyklės:

UAB „Baltijos kompiuterių akademija“ asmens duomenis tvarko, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų teisinę apsaugą, o taip pat kompetentingų institucijų priimtais dokumentais, nustatytais reikalavimais bei teisėtais nurodymais. Nuo 2018 m. gegužės 25 d.

Bendrovė Asmens duomenis tvarko, vadovaudamasi dar ir tiesiogiai taikomu 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

Jūsų gauti asmens duomenys bus tvarkomi siekiant užtikrinti tinkamą ir kokybišką mokymo paslaugų teikimą. Asmens duomenys bus saugomi tik tiek, kiek tai minimaliai būtina teisėtiems tikslams pasiekti. Jūsų duomenys nebus naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais be Jūsų sutikimo.

Skaityti visas „Asmens duomenų tvarkymo taisykles“.