Kontaktai

UAB Baltijos kompiuterių akademija

Savanorių pr. 28, 4 aukštas. (LJB verslo centras)
LT-03116 Vilnius
El. paštas: info@bka.lt

Įmonės kodas: 111623537

PVM kodas: LT 116235314

 

Mokymo klausimais skambinkite:

Mob. tel. +370 652 84107

Mob. tel. +370 655 44368

 

Testavimo ir bendraisiais klausimais skambinkite:

Mob. tel. +370 657 22115

 

Darbo laikas :

I - V  08:30 - 17:00, pietų pertrauka 12:00 - 13:00

BKA komanda:

Laura Vaišnorė

Direktorė

 

El.paštas:
laura.vaisnore@bka.lt

Rimgailė Gaižauskaitė

Marketingo specialistė

 

El.paštas:
rimgaile.gaizauskaite@bka.lt

Mob. +370 675 79127

 

Jurgita Sandovič

Projektų vadovė

 

El.paštas:
jurgita.sandovic@bka.lt

 

Klausimams apie mokymus:
mokymai@bka.lt

Tel. 8 5 278 05 02
Mob. tel. +370 652 84107

 

Aistė Kliorytė

Projektų vadovė

 

El.paštas:
aiste.klioryte@bka.lt

 

Klausimams apie mokymus:
mokymai@bka.lt

Tel. 8 5 278 05 06
Mob. tel. +370 655 44368

Sandra Bagdonė

Administratorė

 

El.paštas:

sandra.bagdonė@bka.lt


Klausimams apie testus:
testai@bka.lt

Tel. 8 5 278 05 00
Mob. tel. +370 657 22115

Asmens duomenų apsaugos taisyklės:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAB "Baltijos kompiuterių akademija" asmens duomenis tvarko, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų teisinę apsaugą, o taip pat kompetentingų institucijų priimtais dokumentais, nustatytais reikalavimais bei teisėtais nurodymais. Nuo 2018 m. gegužės 25 d.

Bendrovė Asmens duomenis tvarko, vadovaudamasi dar ir tiesiogiai taikomu 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

Jūsų gauti asmens duomenys bus tvarkomi siekiant užtikrinti tinkamą ir kokybišką mokymo paslaugų teikimą. Asmens duomenys bus saugomi tik tiek, kiek tai minimaliai būtina teisėtiems tikslams pasiekti. Jūsų duomenys nebus naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais be Jūsų sutikimo.

Skaityti visas "Asmens duomenų tvarkymo taisykles".