Baltijos Kompiuterių Akademija

IT valdymas pagal CGEIT programos reikalavimus

Trukmė Kalba Miestas Kaina Data ir registracija kursui
4 dienos lietuvių Vilnius 1300 EUR


4 dienų kursas, kurio metu pristatoma CGEIT (Certified in Governance of Enterprise Information Technologies) sertifikavimo programa, sukurta IT valdymo profesionalams, kurie atsakingi už IT išteklius organizacijose ir planuoja įgyti CGEIT sertifikaciją.

CGEIT kursas yra sudarytas iš 5 dalių:

Tai atitinka ISACA požiūrį, kad organizacijos IT valdymas – tai strateginės krypties pasirinkimas, siekiant naudos, valdant riziką ir atsakingai naudojant išteklius. IT valdymui turi būti pasirenkamas tinkamas modelis.

Pagrindinis akcentas – tai organizacijos IT veiklos derinimas su pagrindine organizacijos veikla, kokiame lygmenyje ar srityje tai bebūtų – strateginio planavimo, investicijų, rizikos valdymo, išteklių valdymo. Visur akcentuojama veiklos viršenybė prieš IT, teigiama, kad organizacijos IT valdymas gali būti sėkmingas, jei IT nėra valdoma kaip izoliuota funkcija, o maksimaliai integruota su bendrąja organizacijos veikla.

Naudojamos COBIT organizacijos tikslų ir IT tikslų sąsajos, kurios COBIT 5 metodikoje yra standartinės ir išdėstytos subalansuotų veiklos rodiklių (BSC) perspektyvose. BSC naudojamas kaip ir IT strateginio planavimo įrankis. Žinomos ISACA metodikos investicijų valdymo ir rizikos valdymo srityse – Val IT ir Risk IT – naudojamos kaip pagrindas investicijų ir rizikos valdymui.

Daugiau informacijos apie CGEIT sertifikacija

Kursas skirtas

Įmonių ir organizacijų IT valdymo specialistams ir vadovams, atsakingiems už įmonės IT infrastruktūros valdymo, konsultavimo ar užtikrinimo sritis.

Ko išmoksite kurso metu?

Kurso turinys

Mokymo metu bus apžvelgiamos temos, skirtos suteikti žinių, reikalingų CGEIT sertifikato siekiančiam IT valdymo profesionalui:

 1. Organizacijos IT valdymo metodai
  • Organizacijos IT valdymo sistemos struktūra
  • Organizacijos IT valdymo standartai, metodai ir praktika
  • Veiklos įtaka organizacijos IT valdymui
  • Organizacijos IT valdymo realizavimo priemonės
  • Organizacijos IT valdymo strategijos rengimo technika
  • Organizacijos architektūros principai ir struktūra
  • Organizacinės struktūros, jų vaidmuo ir paskirtis
  • Organizacijos, procesų ir kultūros pokyčių metodai
  • Modeliai ir metodai nustatyti reikalavimus informacijai, sistemų, duomenų ir IT procesų savininkams
  • IT valdymo monitoringas, jo mechanizmai ir procesai
  • Atskaitomybė už IT valdymą, jos mechanizmas ir procesai
  • Komunikacijos ir skatinimo technika
  • Kokybės užtikrinimo metodai ir technika
  • Nuolatinio tobulinimo technika ir procesai
 2. Strateginis valdymas
  • Organizacijos strateginiai planai ir jų sąsaja su IT
  • Strateginio planavimo procesai ir technika
  • Veiklos strategijos pokyčių poveikis IT strategijai
  • Strateginį suderinimą pasiekti trukdantys veiksniai
  • Politika ir procedūros, reikalingos pasiekti IT  ir veiklos strateginį suderinimą
  • Strateginio planavimo procesų dokumentavimo  ir komunikavimo metodai
  • Organizacijos architektūros principai, komponentai ir modeliai
  • Esamos ir būsimos technologijos
  • IT iniciatyvas aprašančių procesų prioritezavimas
  • IT investicinių programų apimtis, tikslai ir nauda
  • IT funkcijos ir atsakomybė; veiklos ir IT tikslų išreiškimas per IT personalo funkcijas
 3. Naudos siekimas
  • IT investicijų valdymo procesai ir investicijų ekonominis gyvavimo ciklas
  • Pagrindiniai investicijų portfelio valdymo principai
  • Naudos skaičiavimo technikos
  • Procesų ir paslaugų matavimo technika
  • Sprendimų ir paslaugų planavimo, plėtros, pertvarkymo, teikimo ir palaikymo  procesai ir praktika
  • Nuolatinio tobulinimo koncepcija ir principai
  • Rezultato ir veiklos matavimo technika
  • IT investicijų  būklės valdymo ir informavimo apie ją procedūros
  • Kaštų optimizavimo strategijos
  • Atskaitomybės už IT investicijas nustatymo modeliai ir metodai
  • Vertės kūrimo metodikos (Val IT)
  • Veiklą pagrindžiančio dokumento (business case) rengimo ir įvertinimo technika
 4. Rizikos optimizavimas
  • Rizikos valdymas strateginiame, portfelio, programos ar projekto lygmenyse
  • Rizikos valdymo standartai ir metodai
  • Rizikos valdymo sąryšis su teisine ir reguliavimo atitiktimi
  • IT rizikos ir organizacijos RVS suderinimas
  • Rizikos valdymo pasirinkto būdo sąryšis su veikos tvarumu (business resiliency)
  • Tipiniai su IT susiję rizika, grėsmės, pažeidžiamumai ir galimybės
  • Veiklos rizikos poveikis ir grėsmės,  kurios gali būti sprendžiamos valdant IT išteklius
  • Rizikos apetitas ir rizikos tolerancija
  • Kiekybiniai ir kokybiniai rizikos vertinimo metodai
  • Organizacijos rizikos mažinimo strategijos, susietos su IT
  • Rizikos mažinimo strategijų (kontrolės priemonių) efektyvumo stebėsenos metodai
  • Rizikos komunikavimo priemonės suinteresuotosioms šalims
  • Pagrindinių rizikos indikatorių (KRIs) sudarymo metodai
  • Nustatytos rizikos būklės valdymo ir pranešimo apie ją metodai
 5. Išteklių optimizavimas
  • IT išteklių planavimo metodai
  • Žmogiškųjų išteklių įsigijimo, vertinimo, mokymo ir kvalifikacijos kėlimo metodai
  • Taikomųjų programų, informacijos ir infrastruktūros įsigijimo metodai
  • Paslaugų nuomos (outsourcing) ar paslaugų iškėlimo (offshoring) metodai, naudojami, kad būtų pasiekti investicinių programų tikslai, laikomasi paslaugų teikimo sutarčių (SLA) ir operacijų vykdymo sutarčių (OLA) reikalavimų
  • IT išteklių naudojimo ir prieinamumo stebėsenos metodai
  • IT išteklių naudojimo efektyvumo vertinimo ir  informavimo metodai
  • Interoperabilumas, standartizavimas ir masto ekonomija (economies of scale)
  • Duomenų ir informacijos valdymo metodai
  • Paslaugų lygio valdymo (SLM) samprata

 

CGEIT egzamino laikymą reglamentuoja organizacija ISACA
CGEIT sertifikacija. IT valdymo, vykdymo ir kontrolės sprendimai

BKA ir ISACA Lietuva renginys "Kaip tapti lyderiais IT valdymo, saugos ir audito srityje?" iš ciklo "Geriausios valdymo praktikos" (2013 m., Vilnius)

Pranešėjas - ISACA Lietuva skyriaus tyrimų ir metodikos koordinatorius Dainius Jakimavičius.
Peržiūrėti pranešimo skaidres.