Projektų valdymas

Projektų valdymas su programa MS Project

Trukmė Kalba Miestas Kaina Data ir registracija kursui
2 dienos lietuvių - 350 EUR Užklausti


Kursas skirtas supažindinti vartotojus su projektų valdymo organizavimo galimybėmis naudojant MS Project programą. Ši programa skirta sudaryti ir redaguoti projekto užduočių planus, darbų atlikimo tvarkaraščius, organizuoti ir įvertinti turimų išteklių panaudojimą.

Kursas skirtas

Įmonių ir organizacijų vadybininkams ir projektų vadovams.

Reikalavimai klausytojams

Darbo su MS Office programomis patirtis.

Kurso turinys

30 - 40 procentų kurso laiko skiriama praktinėms užduotims atlikti.

 • Projekto vadybos pagrindai
 • Microsoft Project darbo aplinka
 • Uždavinių įvedimas ir tvarkymas
 • Išteklių valdymas
 • Išteklių priskyrimas užduotims
 • Detalizuotas užduočių planavimas
 • Detalizuotas resursų planavimas
 • Projekto darbų vykdymo sekimas
 • Projekto informacijos spausdinimas
 • Kelių projektų valdymas
 • Apsikeitimas informacija tarp MS Project ir MS Excel programų

 1. Projekto vadybos pagrindai
  • Projekto trikampis
  • Projekto programinis valdymas
 2. Microsoft Project darbo aplinka
  • Darbo su MS Project pradžia
  • Naujo projekto failo kūrimas, naudojant šabloną (template)
  • Rodiniai (Views) ir lentelės (Tables)
  • Projekto failo kūrimas
  • Informacijos apie projektą (Project Properties) įvedimas
  • Projekto išsaugojimas
 3. Uždavinių įvedimas ir tvarkymas
  • Užduočių įvedimas
  • Užduočių trukmės nustatymas
  • Sudėtingų užduočių skaidymas į paprastesnes
  • Užduočių sujungimas
  • Projekto trukmės nustatymas
  • Naujos užduoties įterpimas
  • Užduočių trynimas
  • Projekto valdymo fazės
  • Projekto atraminių taškų (milestones) apibrėžimas
 4. Išteklių valdymas
  • Darbo jėgos išteklių valdymas
  • Įrangos išteklių valdymas
  • Medžiagos išteklių valdymas
  • Išteklių apmokėjimų įvedimas
  • Išteklių suskirstymas į grupes
  • Papildomų duomenų apie išteklius įvedimas
 5. Išteklių priskyrimas užduotims
  • Vieno ištekliaus priskyrimas užduočiai
  • Planavimo formulė: užduoties trukmės, apkrovos ir darbo peržiūra
  • Kelių išteklių priskyrimas uždaviniams
  • Užduočių priskyrimas be pastangų (effort-driven) planavimo
  • Išteklių pašalinimas iš užduoties
  • Medžiagos išteklių priskyrimas užduotims
  • Naujų išteklių sukūrimas ir jų priskyrimas užduotims
 6. Detalizuotas užduočių planavimas
  • Projekto darbo laiko nustatymas
  • Darbo laiko atskiroms užduotims nustatymas
  • Ryšių tarp užduočių nustatymas
  • Užduočių tipų pakeitimas
  • Užduoties pertraukimas
  • Fiksuotų išlaidų įvedimas
  • Pasikartojančių užduočių įvedimas
  • Užduočių apribojimų įvedimas
  • Fazių ir užduočių pertvarkymas
  • Galutinių terminų įvedimas
  • Projekto kritinio kelio apskaičiavimas
  • Papildomos informacijos apie užduotis įvedimas
 7. Detalizuotas resursų planavimas
  • Darbo laiko priskyrimas resursams
  • Resursų prieinamumo nustatymas
  • Skirtingų resurso apmokėjimo tarifų nustatymas
  • Skirtingų laiko apmokėjimo tarifų nustatymas
  • Ištekliaus apmokėjimo peržiūra
  • Išteklių užimtumo peržiūra
  • Perkrautų išteklių išlyginimas
  • Papildomos informacijos įrašymas
 8. Projekto darbų vykdymo sekimas
  • Bazinio plano naudojimas
  • Projekto vykdymo sekimas Ganto diagrama (Tracking Gantt)
  • Užduočių atlikimo įvedimas
  • Neįvykdytų darbų automatinis nukėlimas
  • Vykdymo eigos vaizdavimo linijų (progress lines) sekimas
 9. Projekto informacijos spausdinimas
  • Piešimas tiesiogiai Gantt Chart rodinyje
  • Rodinių spausdinimas
  • Ataskaitų spausdinimas
 10. Kelių projektų valdymas
  • Užduočių iš skirtingų projektų surišimas
  • Projektų įterpimas ir suminio projekto sukūrimas
  • Resursų terpės (resource pool) naudojimas
 11. Apsikeitimas informacija tarp MS Project ir MS Excel programų
  • Informacijos eksportas į MS Excel programą
  • Informacijos importas iš MS Excel programos