Kursai IT vartotojams

Efektyvus prezentacijų kūrimas su MS PowerPoint 2010

Mokymai organizuojami tik uždaroms dalyvių grupėms!

Trukmė Kalba Miestas Kaina Data ir registracija kursui
8 ak. val. lietuvių - 85 EUR Užklausti


Programa MS PowerPoint 2010 skirta prezentacijų (pateikčių) kūrimui, jų apipavidalinimui ir pritaikymui. Mokymai skirti kompiuterių vartotojams, norintiems išmokti efektyviai naudoti MS PowerPoint programą prezentacijų kūrimui.


Reikalavimai klausytojams

Kursų klausytojai turėtų mokėti naudotis MS Word ir MS Excel taikomųjų programų galimybėmis.

Kurso turinys

Kursų metu 40-50 procentų laiko yra skiriama praktinėms užduotims įsisavinant išdėstyto kurso medžiagą. Kurso klausytojai užtvirtina įgytas žinias, patys  kuria, tvarko ir apipavidalina pateiktis, naudodamies Power Point programos galimybėmis.

 • Pateikties sukūrimas
 • Pateikties modifikavimas
 • Darbas su tekstu, vaizdais ir įterpiamais objektais
 • Pateikties pritaikymas
 • Pateikties paruošimas peržiūrai ir spausdinimui
 • Pateikties demonstravimas
 • Aplankų bei failų (dokumentų, bylų) tvarkymas

 1. Pateikties sukūrimas
  • Skaidrių sukūrimas naudojantis skaidrių maketais
  • Skaidrių išmetimas
  • Perėjimas prie skirtingų pateikimo būdų
  • Naujos pateikties sukūrimas iš jau egzistuojančių skaidrių
  • Skaidrių kopijavimas iš vienos pateikties į kitą
  • Antraščių panaudojimas
  • Pateikties sukūrimas pasinaudojant AutoContent Wizard
  • Pateikties išsiuntimas elektroniniu paštu
 2. Pateikties modifikavimasi
  • Skaidrių rodymo tvarkos pakeitimas
  • Teksto suradimas ir pakeitimas Find – Replace
  • Master skaidrės pakeitimas
  • Dizaino šablonų pritaikymas
 3. Darbas su tekstu, vaizdais ir įterpiamais objektais
  • Redagavimas
  • Šrifto ir išdėstymo nustatymas
  • Teksto importavimas iš MS Word
  • Teksto rėmelių sukūrimas
  • Teksto didinimo ir mažinimo galimybės
  • Darbas su vaizdais
  • Įterpiami objektai
  • Įliustracijų įterpimas
  • Ofjektų fomatavimas ir pritaikymas skaidrei
  • Lentelių įterpimas
  • Diagramų įterpimas
  • Grafinių objektų įterpimas
  • Grafinių objektų grupavimas
  • Grafinių objektų eiliškumo išdėstymas
  • Objektų pasukimas ir užpildymas
 4. Pateikties pritaikymas
  • Numeracijos įterpimas
  • Pranešėjo užrašų įterpimas
  • Grafinių mygtukų įterpimas
  • Skaidrių judesio įvedimas
  • Teksto judesio skaidrėje nustatymas (Animation)
  • Skaidrių keitimosi efekto įvedimas (Transition)
  • Keitimosi laiko ir greičio nustatymai
 5. Pateikties paruošimas peržiūrai ir spausdinimui
  • Peržiūra prieš demonstravimą
  • Spausdinimas įvairiais formatais
  • Padalomosios medžiagos spausdinimas
  • Pranešėjo užrašų spausdinimas
 6. Pateikties demonstravimas
  • Demonstravimas pradedant nuo bet kurios skaidrės
  • Skaidrių paslėpimas
  • Navigavimo priemonių panaudojimas
  • Skaidrių spausdinimas pateikimui projektoriumi
 7. Aplankų bei failų (dokumentų, bylų) tvarkymas
  • Aplankų sukųrimas
  • Pateikties išsaugojimas skirtingais formatais
  • Pateikties išsaugojimas kitu vardu
  • Pateikties publikavimas Web'e