Vadyba

Projektų valdymo profesionalų (PMP) paruošimo programa

Trukmė Kalba Miestas Kaina Data ir registracija kursui
4 dienos lietuvių Vilnius 1200 EUR


Project Management Professional (PMP) yra pasaulinį pripažinimą pelniusi sertifikacija. Ją vykdo Project Management Institute (PMI). Sertifikacija yra paremta PMP egzamino specifikacija, paskelbta Project Management Institute (PMI) 2005 metais. Dauguma egzamino klausimų paremti ANSI standartu - A Guide to the Project Management Body of Knowledge, sutrumpintai vadinamu PMBOK Guide. Kurso programa yra pagal PMBOK 6 versiją.

Kiekvienas kurso dalyvis aprūpinamas vadovėliu, PMBOK standartu ir mokymo medžiaga.

Kurso tikslai

 • Paruošti klausytoją PMP egzamino laikymui
 • Užtvirtinti projektų valdymo pagal PMBOK standartą procesus ir procedūras žinias
 • Supažindinti dalyvius su sertifikavimo reikalavimais
 • Supažindinti dalyvius su egzamino konstrukcija
 • Atkreipti dėmesį į egzamino klausimų formulavimą, dažniausiai egzamine daromas klaidas.

Kursas skirtas

Šis kursas skirtas asmenims, siekiantiems įgyti PMI (Project Management Institute) projektų vadovo kvalifikaciją PMP (Project Management Professional) arba CAPM™ (Certified Associate in Project Management). Reikalaujama, kad dalyviai būtų susipažinę su bendrais projektų vadybos principais, turėtų praktinės darbo projektuose patirties.

I diena

 1. PMI ir PMP sertifikatas – trumpa apžvalga.
 2. Pasiruošimo ir egzamino laikymo specifika.
  • Kaip ruoštis egzaminui
  • Klausimų struktūra ir stilius
  • Egzamino laikymo metodika
 3. Projektų vadybos pagrindai. Kertinė informacija apie projektų vadybą
 4. Projekto procesų grupės. Penkios procesų grupės, apimančios visą projekto gyvavimo ciklą:
  • Inicijavimas
  • Planavimas
  • Vykdymas
  • Užbaigimas
 5. Projekto žinių sritys:
  • Integravimas. Projekto veiklų integralumo valdymas;
  • Apimtis. Projekto apimties valdymas;

   II diena
  • Laikas. Projekto laiko valdymas;
  • Kaštai. Projekto kaštų valdymas;
  • Rizika. Projekto rizikos valdymas;

   III diena
  • Kokybė. Projekto kokybės valdymas;
  • Žmogiškieji resursai. Projekto komandos valdymas;
  • Komunikavimas. Projekto komunikavimo valdymas;

   IV diena
  • Pirkimai. Projekto pirkimų ir tiekimų valdymas;
 6. Etika. PMI etikos kodekso reikalavimai;
 7. PMI – sąvokos, kurias būtina žinoti (PMI-izmai)
 8. Pokyčiai PMP egzaminuose po 2011-08-31 d.
 9. Bandomasis testas.

  Project Management Professional (PMP) egzaminą organizuoja PMI kompanija. Testas laikomas akredituotame Prometric testavimo centre. Į kurso kainą egzaminas (555 USD) nėra įtrauktas.

  Rokas Samuolis - CAPM, PMP. Praktinę projektų valdymo patirtį (jau 7+ metų) sukaupė dirbdamas stambiose tarptautinėse įmonėse - Barclays, CSC, DXC Technology. Rokas puikiai supranta projektų valdymo ciklą iš skirtingų pozicijų, kadangi jam yra tekę dirbti PMO analyst, Project coordinator, Project manager, Program Manager, Manager. Rokas sėkmingai veda PMP mokymus Lietuvoje ir užsienyje. Nuo 2013 m. PMI Lithuania Chapter savanoris.

  Vykdytų projektų pavyzdžiai:
  • Pirmųjų "self-service" banko skyrių kūrimas Jungtinėje Karalystėje;
  • Didelių apimčių infrastruktųriniai projektai: operacinių sistemų, serverių ir aplikacijų tobulinimas, atnaujinimas;
  • Saugumo sistemų diegimas (CyberSecurity): tinklo apsauga, serverių/mainframe apsauga, procesų ir standartų diegimas;
  • Produkto vystymas: saugojimo ir archyvavimo technologijų tobulinimas.