Vadyba

Veiklos procesų valdymas (BPM). Paruošiamasis kursas OCEB egzaminui

Trukmė Kalba Miestas Kaina Data ir registracija kursui
3 dienos lietuvių Vilnius 900 EUR


Verslo procesų valdymo esmė surasti atsakymus: kur slypi vidiniai organizacijos veiklos našumo didinimo rezervai; kaip, lėtėjant ekonomikai, išlikti konkurencingu ir su "mažiau" padaryti "daugiau".

Veiklos/verslo procesų valdymas (angl. Business Process  Management - BPM) tai sistemingas požiūris, kaip organizacijos veiklą padaryti efektyvesne, produktyvesne ir labiau prisitaikančia prie nuolat besikeičiančios aplinkos. Veiklos procesas - tai veiksmas ar veiksmų rinkinys, kuriais siekiama konkrečių organizacijos tikslų.

Šis kursas supažindina su verslo procesų valdymo (angl. Business Process Management – BPM) vadybos metodu ir padeda įgyti įgūdžius verslo procesų identifikavimui, aprašymui, analizei ir tobulinimui.

Kurso metu nagrinėjama medžiaga padės pasiruošti Business process management foundation level egzaminui.

Kursas skirtas

Vidurinės ir aukščiausios grandies vadovams, kokybės vadovams, verslo analitikams, architektams, specialistams, atsakingiems už procesų vadybą ir ieškantiems būdų, kaip pagerinti organizacijos veiklos efektyvumą;

Kurso tikslas

Kursas padės pasiruošti Business process management foundation level egzaminui ir įgyti praktinių žinių veiklos procesų modeliavimui. Kurso metu praktinėms užduotims naudosime Cameo Business Modeler programinę įrangą.

Kurso turinys

 • Basic Principles of Business Management
 • Basic Principles of Business Processes
 • Basic Principles of Business Process Management
 • Business Modeling
 • Modeling Business Processes Using BPMN
 • Frameworks

 1. Basic Principles of Business Management
  • Typical Business Functions
  • Managers and Their Competencies
  • Strategy Development
  • Marketing, Added Value, and Project Management
  • Costs, Efforts, and Key Figures
  • Analysis Methods
 2. Basic Principles of Business Processes
  • What Is a Business Process?
  • Characteristics of a Business Process
  • Discovering Business Processes
  • Degrees of Abstraction of Process Descriptions
 3. Basic Principles of Business Process Management
  • What Is Business Process Management?
  • Process-Focused Organization
 4. Business Modeling
  • The Business Motivation Model
  • Vision
  • Goals and Objectives
  • Desired Result
  • Mission
  • Strategy and Tactic
  • Business Principles and Business Rules
  • Influencer
  • SWOT Assessment
  • External and Internal Influencers
  • Assessments
  • Organization Unit
  • Levels of Abstraction in Modeling
  • Static and Dynamic Models
  • Systems Thinking
  • Syntax, Notation, and Semantics
 5. Modeling Business Processes Using BPMN
  • Goals of BPMN
  • Token
  • Sequence Flow
  • Activity: Task, Subprocess, Processes
  • Gateways
  • Events Triggers
  • Swimlanes and Message Flows
  • Artifacts, Group, Text Annotation
  • Association
 6. Frameworks
  • Process Frameworks
  • APQC Process Classification Framework
  • Supply Chain Operations Reference Model (SCOR)
  • Value Reference Model (VRM)
  • Quality Frameworks
  • Business Process Maturity Model (BPMM)
  • Six Sigma
  • ISO 9000 et al.
  • Toyota Production System (TPS)
  • Regulations and Governance Frameworks
  • Sarbanes-Oxley Act (SOX)
  • Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT)
  • Management Frameworks
  • Balanced Scorecards (BSC)
  • Key Performance Indicator (KPI)

Jonas Lankutis. Jonas yra dalyvavęs analizuojant ir diegiant įvairaus pobūdžio informacinės sistemas skirtingoms Lietuvos organizacijoms nuo vienų didžiausių gamybinių įmonių iki ligoninių ir viešojo sektoriaus įstaigų. Per savo 10 metų karjerą Jonas dirbo su daugiau nei 40 skirtingų viešojo ir privataus sektoriaus organizacijų. Kartu su UAB „Informacinės konsultacijos“ kolegomis sukūrė 5L procesų valdymo modelį, kurį sėkmingai naudoja diegti procesinį valdymą didelėms Lietuvos įmonių grupėms.
Pastaruosius 3 metus dalinasi savo patirtimi su studentais ir dėsto šias disciplinas: vadybos informacinės sistemos ir informacinių sistemų projektavimo metodai. Cameo Business Modeler procesų modeliavimui naudoja daugiau nei 6 metus.