Vadyba

Projektų valdymo pagrindai

Nuotoliniai mokymai

Trukmė Kalba Miestas Kaina Data ir registracija kursui
3 dienos lietuvių Nuotoliniai 600 EUR


IT projektų valdymo pagrindų išmanymas yra paprastas, tačiau esama įvairių būdų ir pasirinkimų, kaip projektų valdymas gali būti atliekamas. Tam, kad projektų vadovų darbas būtų veiksmingas, projektų valdymas turi būti paremtas aiškiais principais ir standartais, o darbuotojai turi suvokti projektinio darbo teikiamą naudą. Principai ir standartai turi būti vienodai suprantami tiek organizacijos vadovams, tiek projektų vadovams ir projekto komandos nariams. Todėl vis daugiau dėmesio skiriama IT projektų vadovų kompetencijos tobulinimui bei įvertinimui pagal tarptautinių projektų valdymo organizacijų pateiktus profesinius kompetencijos reikalavimus.

Kursas skirtas

Mokymai geriausiai tinka:
 • Neturintiems projektų valdymo patirties
 • Turintiems nedidelę projektų valdymo patirtį, norintiems pagilinti bazines žinias
 • Turintiems daugiau patirties, tačiau ilgai nedirbusiems su projektų valdymu. Žinių atnaujinimui.
 • Turintiems praktinės patirties, norintiems pagilinti teorines žinias
 • Ne projektų vadovams (analitikams, vyr. programuotojams, architektams), kurie dalyvauja projektuose

Kurso turinys

 • "Projektas" ir projektų vadybos ypatumai.
 • IT projektų valdymo ypatumai.
 • Vaidmenys projekte ir projekto organizacija.
 • Projekto ribų ir konteksto analizė. Projekto inicijavimas.
 • Projekto planavimas.
 • Projekto kontrolė.
 • Projekto užbaigimas ir dokumentavimas.

Kursas pilnai atitinka JAV Projektų valdymo instituto (PMI) standartą PMBOK.

Kurso nauda

Kurso metu Jūs:

 • Įgysite reikiamų žinių ir įgūdžių, reikalingų sėkmingam projektų valdymui.
 • Susipažinsite su klasikiniais projektų valdymo principais.
 • Praktinių užsiėmimų metu įtvirtinsite savo žinias esminiuose projekto valdymo etapuose.
 • Praktiškai patikrinsite savo prielaidų ir valdymo veiksmų teisingumą.
 • Įgytos žinios užtikrins vieningo suvokimo ir projektinio valdymo kultūros atsiradimą organizacijoje.
 • Įgytos žinios suteiks galimybę tapti sertifikuotu projektų vadovu.

 1. "Projektas" ir projektų vadybos ypatumai.
   • Projekto apibrėžimas.
   • Projektai ir įmonės strateginiai tikslai.
   • Projektų valdymo brandos įmonėse modelis.
   • Projektų valdymo metodologijų ir sertifikacijų apžvalga (PMI, Prince2, IPMA, CompTIA).
   • Projekto procesai ir jo gyvavimo ciklas:
    • projekto inicijavimas;
    • projekto planavimas;
    • projekto įgyvendinimas;
    • projekto stebėjimas ir kontrolė;
    • projekto užbaigimas.
    • IT projektų valdymo ypatumai.
      • IT projekto gyvavimo ciklas.
      • IT projektų valdymo savitumai.
      1. Vaidmenys projekte ir projekto organizacija.
        • Projektinės organizacijos schema.
        • Projekto komandos formavimo principai.
        • Dvejopas pavaldumas – linijinis ir projektinis.
        • Vaidmenys projekte.
        • Organizacijos įtaka projektui (Funkcinė, matricinė ir projektinė organizacijos).
        1. Projekto ribų ir konteksto analizė. Projekto inicijavimas.
          • Projekto paskirties ir tikslų suformulavimas.
          • Projekto rezultatų ir naudos nustatymas.
          • Projekto ribų ir konteksto analizė.
          • Nurodymas pradėti projektą (angl. Project Charter).
          • Praktinis darbas. Projekto ribų ir konteksto analizė. Tikslo formulavimas.
          1. Projekto planavimas.
            • Projekto valdymo planas. Paskirtis.
            • Apimties planavimas. Darbų išskaidymo schema (WBS):
            • darbų išskaidymo schemos (WBS) paskirtis;
            • WBS sudarymo procedūra;
            • WBS sudarymo rezultatai;
            • darbų paketo specifikacija. Kas tai?
            • Praktinis darbas. WBS sudarymas.
            1. Atsakomybių paskirstymas, atsakomybių matrica.
              • Laiko tvarkaraštis:
                • laiko tvarkaraštis;
                • pagrindiniai jo bruožai;
                • įrankiai laiko tvarkaraščiui sudaryti;
                • gairių sąrašo paskirtis;
                • gairės. Patarimai joms parinkti;
                • tinklinė diagrama;
                • kritinio kelio metodas;
                • Gantt'o diagrama.
                • Praktinis darbas. Tvarkaraščio sudarymas
                1. Komunikavimas projekte ir projektinės organizacijos kultūra.
                2. Ištekliai ir kaštų planavimas.
                  • Projekto išteklių įvertinimo būdai.
                  • Išteklių ir kaštų rūšys.
                  • Kaštų planavimo eiga.
                  • Kaštų kontrolė.
                  • Praktinis darbas. Biudžeto sudarymas.
                  1. Projekto rizikų valdymas.
                    • Projekto rizikos elementai.
                    • Rizikos kokybinis ir kiekybinis įvertinimas.
                    • Kontrpriemonių numatymas.
                    • Laiko ir kaštų rezervų vertinimas.
                    • Vadovybės ir projekto vadovo veiksmai valdant projektų rizikas.
                    • Praktinis darbas. Rizikų analizė.
                    1. Komunikavimo projekte tikslai.
                    2. Komunikavimo planas.
                    3. Komandinis darbas projektuose.
                    4. Projektinės veiklos kultūra.
                    5. Praktinis darbas. Komunikavimo plano sukūrimas.
                   1. Projekto kontrolė
                     • Pakeitimų valdymo sistema.
                     • Projekto plano pakeitimų valdymas.
                     • Kokybės kontrolė.Kontrolės taškai.
                     • Įgytos vertės (EVM) metodo apžvalga.
                     • Projekto tarpinės ataskaitos.
                     1. Projekto užbaigimas ir dokumentavimas.
                       • Galutinio rezultato pateikimas. Pridavimo procedūra.
                       • Administracinis projekto užbaigimas:
                        • baigiamieji darbai;
                        • išmoktos pamokos;
                        • projekto ataskaita, projektų archyvas.