Server

20740: Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016

Trukmė Kalba Miestas Kaina Data ir registracija kursui
5 dienos lietuvių - 1500 EUR Užklausti


This five-day course is designed primarily for IT professionals who have some experience with Windows Server. It is designed for professionals who will be responsible for managing storage and compute by using Windows Server 2016, and who need to understand the scenarios, requirements, and storage and compute options that are available and applicable to Windows Server 2016.

Lektorius


1

Maksim Kirilov - MCT | MCP | MCSA Windows Server 2008, 2012, 2016 |MCSA Windows 7, 8, 10 |ITIL.

Maksim - aukščiausio lygio Microsoft (Windows Server & Active Directory Engineer) technologijų ekspertas, dirbantis IT srityje daugiau nei 14 metų. Maksim visuomet siekia asmeninio tobulėjimo, vadovaujasi požiūriu, kad IT ne tik darbas, bet ir gyvenimo aistra. Savo sukauptomis žiniomis lektorius aktyviai dalinasi su studentais. Jo vedami mokymai paremti praktika, lektorius stengiasi atkreipti dėmesį į kiekvieno dalyvio poreikį, aktyviai diskutuoja, atsako į iškilusius klausimus. Maksim yra ypač gerai vertinamas studentų, dalinamės tik keletu iš daugelio puikių atsiliepimų apie jį:


 

„Jaučiasi dėstytojo svari kompetencija dėstomo dalyko. Dėstytojas įtraukia mokymo grupę į dėstymo/mokymo temas. Taip pasiekiamas įdomesnis mokymasis. Per 5 dienas pasiektas labai produktyvus rezultatas, jaučiu didelį progresą.“

Lukas M.

 

„Labai gerai perteikta mokymų informacija. Moduliai ir pertraukos sudėliotos taip, kad nepervargti. Žinių bagažas nerealus, klausimai atsakomi iki smulkmenų. Puikiai susisteminta informacija.“

Simonas P.


Kursas skirtas

This course is intended for IT professionals who have some experiencing working with Windows Server, and who are looking for a single five-day course that covers storage and compute technologies in Windows Server 2016. This course will help them update their knowledge and skills related to storage and compute for Windows Server 2016.

Candidates suitable for this course would be:

 • Windows Server administrators who are relatively new to Windows Server administration and related technologies, and who want to learn more about the storage and compute features in Windows Server 2016.
 • IT professionals with general IT knowledge, who are looking to gain knowledge about Windows Server, especially around storage and compute technologies in Windows Server 2016.

The secondary audience for this course are IT professionals looking to take the Microsoft 70-740 certification exam, Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016.

Kurso nauda

After completing this course, students will be able to:

 • Prepare and install Nano Server, a Server Core installation, and plan a server upgrade and migration strategy.
 • Describe the various storage options, including partition table formats, basic and dynamic disks, file systems, virtual hard disks, and drive hardware, and explain how to manage disks and volumes.
 • Describe enterprise storage solutions, and select the appropriate solution for a given situation.
 • Implement and manage Storage Spaces and Data Deduplication.
 • Install and configure Microsoft Hyper-V.Deploy, configure, and manage Windows and Hyper-V containers.
 • Describe the high availability and disaster recovery technologies in Windows Server 2016.
 • Plan, create, and manage a failover cluster.
 • Implement failover clustering for Hyper-V virtual machines.
 • Configure a Network Load Balancing (NLB) cluster, and plan for an NLB implementation.
 • Create and manage deployment images.
 • Manage, monitor, and maintain virtual machine installations.

Kurso turinys

 • Installing, upgrading, and migrating servers and workloads
 • Configuring local storage
 • Implementing enterprise storage solutions
 • Implementing Storage Spaces and Data Deduplication
 • Installing and configuring Hyper-V and virtual machines
 • Deploying and managing Windows and Hyper-V containers
 • Overview of high availability and disaster recovery
 • Implementing failover clustering
 • Implementing failover clustering with Windows Server 2016 Hyper-V
 • Implementing Network Load Balancing
 • Creating and managing deployment images
 • Managing, monitoring, and maintaining virtual machine installations

 1. Installing, upgrading, and migrating servers and workloads
  • Introducing Windows Server 2016
  • Preparing and installing Nano Server and Server Core
  • Preparing for upgrades and migrations
  • Migrating server roles and workloads
  • Windows Server activation models
  • Lab : Installing and configuring Nano Server
   • Installing Nano Server
   • Completing post-installation tasks on Nano Server
   • Performing remote management
 2. Configuring local storage
  • Managing disks in Windows Server
  • Managing volumes in Windows Server
  • Lab : Configuring local storage
   • Creating and managing volumes
   • Resizing volumes
   • Managing virtual hard disks
 3. Implementing enterprise storage solutions
  • Overview of DAS, NAS, and SANs
  • Comparing Fibre Channel, iSCSI, and Fibre Channel over Ethernet
  • Understanding iSNS, DCB, and MPIO
  • Configuring sharing in Windows Server 2016
  • Lab : Planning and configuring storage technologies and components
   • Planning storage requirements
   • Configuring iSCSI storage
   • Configuring and managing the share infrastructure
 4. Implementing Storage Spaces and Data Deduplication
  • Implementing Storage Spaces
  • Managing Storage Spaces
  • Implementing Data Deduplication
  • Lab : Implementing Storage Spaces
   • Creating a Storage Space
  • Lab : Implementing Data Deduplication
   • Installing Data Deduplication
   • Configuring Data Deduplication
 5. Installing and configuring Hyper-V and virtual machines
  • Overview of Hyper-V
  • Installing Hyper-V
  • Configuring storage on Hyper-V host servers
  • Configuring networking on Hyper-V host servers
  • Configuring Hyper-V virtual machines
  • Managing virtual machines
  • Lab : Installing and configuring Hyper-V
   • Verify installattion of the Hyper-V server role
   • Configuring Hyper-V networks
   • Creating and configuring a virtual machines
   • Enable nested virtualization for a virtual machine
 6. Deploying and managing Windows and Hyper-V containers
  • Overview of containers in Windows Server 2016
  • Deploying Windows Server and Hyper-V containers
  • Installing, configuring, and managing containers by using Docker
  • Lab : Installing and configuring containers
   • Installing and configuring Windows Server containers by using Windows PowerShell
   • Installing and configuring Windows Server containers by using Docker Installing
 7. Overview of high availability and disaster recovery
  • Defining levels of availability
  • Planning high availability and disaster recovery solutions with Hyper-V virtual machines
  • Backing up and restoring by using Windows Server Backup
  • High availability with failover clustering in Windows Server 2016
  • Lab : Planning and implementing a high availability and disaster recovery solution
   • Determining the appropriate high availability and disaster recovery solution
   • Implementing storage migration
   • Configuring Hyper-V replicas
 8. Implementing failover clustering
  • Planning a failover cluster
  • Creating and configuring a new failover cluster
  • Maintaining a failover cluster
  • Troubleshooting a failover cluster
  • Implementing site high availability with stretch clustering
  • Lab : Implementing a failover clustering
  • Creating a failover cluster
   • Verifying quorum settings and adding a node
  • Lab : Managing a failover cluster
   • Evicting a node and verifying quorum settings
   • Changing the quorum from Disk Witness to File Share Witness, and defining node voting
   • Verifying high availability
 9. Implementing failover clustering with Windows Server 2016 Hyper-V
  • Overview of the integration of Hyper-V Server 2016 with failover clustering
  • Implementing Hyper-V VMs on failover clusters
  • Key features for VMs in a clustered environment
  • Lab : Implementing failover clustering with Windows Server 2016 Hyper-V
   • Configure iSCSI storage
   • Configuring a failover cluster for Hyper-V
   • Configuring a highly available VM
 10. Implementing Network Load Balancing
  • Overview of NLB
  • Configuring an NLB cluster
  • Planning an NLB implementation
  • Lab : Implementing NLB
   • Implementing a Network Load Balancing (NLB) cluster
   • Configuring and managing the NLB cluster
   • Validating high availability for the NLB cluster
 11. Creating and managing deployment images
  • Introduction to deployment images
  • Creating and managing deployment images by using MDT
  • Virtual machine environments for different workloads
   • Lab : Using MDT to deploy Windows Server 2016
   • Configuring MDTCreating and deploying an image
 12. Managing, monitoring, and maintaining virtual machine installations
  • WSUS overview and deployment options
  • Update management process with WSUS
  • Overview of Windows PowerShell DSC
  • Overview of Windows Server 2016 monitoring tools
  • Using Performance Monitor
  • Monitoring event logs
  • Lab : Implementing WSUS and deploying updates
   • Implementing WSUS
   • Configuring update settings
   • Approving and deploying an update by using WSUS
  • Lab : Monitoring and troubleshooting Windows Server 2016
   • Establishing a performance baseline
   • Identifying the source of a performance problem
   • Viewing and configuring centralized event logs

Before attending this course, students must have:

 • A basic understanding of networking fundamentals.
 • An awareness and understanding of security best practices.
 • An understanding of basic AD DS concepts.
 • Basic knowledge of server hardware.
 • Experience supporting and configuring Windows client operating systems such as Windows 8 or Windows 10.

Additionally, students would benefit from having some previous Windows Server operating system experience, such as experience as a Windows Server systems administrator.